Engels
Grated Cheese NNKC RHVO

Het blad 'Zuivelnieuws' is een uitgave van Gemzu - de koepelorganisatie voor de zuivelhandel. Meer dan 97% van de totale Nederlandse zuivelhandel ontvangt 'Zuivelnieuws'. Daarnaast zijn er externe abonnees in binnen- en buitenland waarmee ook de aanverwante bedrijven tot de lezersgroep behoren. Gesteld kan worden dat - behoudens de veehouderij - de totale zuivelsector tot de doelgroep behoort.

'Zuivelnieuws' beschrijft op een korte en bondige wijze de ontwikkelingen in de zuivelsector en verschijnt tweewekelijks. 

De abonnementskosten bedragen € 62,-- per jaar voor binnenlandse abonnees en
€ 77,-- per jaar voor buitenlandse abonnees.

Adverteren in 'Zuivelnieuws' is aantrekkelijk omdat uw advertentie niet raakt ondergesneeuwd tussen uitgebreide artikelen en andere advertenties. De kracht van 'Zuivelnieuws' ligt in de eenvoud, doelgerichtheid van de artikelen en de focus van de lezersgroep - de zuivelbedrijven - op de inhoud.

Advertentieruimte in 'Zuivelnieuws' is relatief schaars. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Ingrid Verbeek, tel. 070 4131910 of e-mail i.verbeek@gemzu.nl

'Zuivelnieuws' heeft een A5-formaat en zwart-wit print. Voor afspraken vanaf 13 plaatsingen per jaar bestaan kortingen. Specifieke wensen, zoals advertenties in kleur of een bijsluiter, kunnen in onderling overleg worden vastgesteld.